Noordland 12

Realisatie van een opslaggebouw voor verpakte gevaarlijke stoffen
Opdrachtgever

Mepavex Logistics

Activiteit

Bouw

Noordland 12 was voor ASK Romein een turnkey opdracht, een opslagloods van 20.500 m² voor verpakte, gevaarlijke stoffen die we gebouwd hebben volgens PGS15 norm. De klant heeft aan het gebouw extra hoge eisen gesteld, en dan vooral op het vlak van brandveiligheid. Met regels die naar verwachting niet eerder dan binnen vijf jaar van kracht zullen zijn.

Het gebouw heeft vier brandcompartimenten met ieder acht opslagcellen. Daarnaast een expeditieruimte met vier brandcompartimenten met elk acht loading-docks. In de cellen en in de expeditieruimte liggen in totaal ruim twee kilometer aan vlamdovende vloergoten in vloeistofdichte vloeren. Deze goten zorgen ervoor dat bij eventuele calamiteiten het bluswater maar ook het (brandend) product dat mogelijk uit beschadigde opslagvaten stroomt, op gecontroleerde wijze naar één van de achtenveertig, speciaal hiervoor ontworpen opslagkelders onder het gebouw wordt afgevoerd en dus op geen enkele wijze het milieu schade kan berokkenen. Omdat niet alle opgeslagen stoffen met water geblust kunnen worden is het gebouw niet alleen uitgerust met een traditionele sprinklerinstallatie maar ook met een gasblusinstallatie.

Een project waar zowel onze klant als wijzelf, en dat mede vanuit milieutechnisch oogpunt, bijzonder trots op mogen zijn.

Conradweg 16
4612 Bergen op Zoom
Nederland

Architect

  • P. Hoppenbrouwers BV

Terug naar projectoverzicht

Relevante projecten

Heineken

 

Prologis Venlo